Svatba na zámku Kačina

Zámek Kačina je ve vlastnictví státu

Krátce z historie

  • od roku 1764 – 1911 byl majitel hrabě Jan Karel Chotek, poté další Chotkovi
  • 1912 zámek zdědil synovec posledního Chotka Quido Thun Hohenstein
  • 1945 byl zámek zestátněn
  • 1950 založeno Národní zemědělské muzeum

Na zámku je k vidění Chotkova knihovna, která obsahuje na 40 tisíc knih.

Zámek Kačina je přístupný veřejnosti a nabízí několik prohlídkových okruhů.

Na zámkuk Kačina lze uspořádat svatba na zámku.