Pobyt na hradu Český Šternberk

Hrad Český Šternberk byl založen Zdeslavem z rodu Divišovců v roce 1241

Krátce z historie v datech

  • 1241 založen Zdeslavem z rodu Divišovců
  • 1841 byl vlastníkem Zdeněk ze Šternberka
  • v roce 1949 hrad Český Šternberk byl státem vyvlastněn
  • v roce 1992 hrad byl v restituci vrácen potomkovi rodu Šternberků
  • současným majitelem je Zdeněk Filip Maria Emanuel Jiří Ignatius Sternberg

Prostory hradu Český Šternberk jsou veřejně přístupné pro veřejnost.
Konají se zde komentované prohlídky.
Soukromé místností nejsou součástí prohlídek.
Hrad Český Šternberk neumožňuje pořádání svatebních obřadů, ani ubytování na hradě.

Na hradě Český Šternberk je významná sbírka 525 ks grafických listů z období třicetileté války.

Ubytování v okolí hradu Šternberk